24/307/07

Numer uchwały: 
24/307/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań w 2007 r.
Numer posiedzenia: 
24
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:54:54
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/13/2007