22/275/07

Numer uchwały: 
22/275/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do przeprowadzenia negocjacji w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego
Numer posiedzenia: 
22
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.03.23 09:31:50
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
pt., 03/09/2007