26/317/07

Numer uchwały: 
26/317/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Numer posiedzenia: 
26
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:08:20
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/20/2007