26/321/07

Numer uchwały: 
26/321/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie ufundowania nagród rzeczowych Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów regionalnych i ponadregionalnych konkursów i przedsięwzięć o charakterze konkursowym w dziedzinie kultury.
Numer posiedzenia: 
26
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:11:10
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/20/2007