26/324/07

Numer uchwały: 
26/324/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Numer posiedzenia: 
26
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:13:12
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/20/2007