26/328/07

Numer uchwały: 
26/328/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Krasne przedłożonego przez Wojewodę Podkarpackiego
Numer posiedzenia: 
26
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:16:33
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/20/2007