26/330/07

Numer uchwały: 
26/330/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2006 r.
Numer posiedzenia: 
26
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:18:05
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/20/2007