26/331/07

Numer uchwały: 
26/331/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i ośrodków ruchu drogowego
Numer posiedzenia: 
26
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.04.02 09:50:47
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 03/20/2007