30/348/07

Numer uchwały: 
30/348/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, tj. działki nr 2969/6 o powierzchni 0,2189 ha i udziału 31000/38400 w prawie własności działki nr 2969/7 o pow. 0,2061 ha.
Numer posiedzenia: 
30
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.04.23 08:51:17
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 04/03/2007