33/419/07

Numer uchwały: 
33/419/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Numer posiedzenia: 
33
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:35:25
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 04/24/2007