33/426/07

Numer uchwały: 
33/426/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach wysokości opłaty za egzamin wstępny
Numer posiedzenia: 
33
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:37:46
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 04/24/2007