33/427/07

Numer uchwały: 
33/427/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie
Numer posiedzenia: 
33
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:38:04
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 04/24/2007