33/431/07

Numer uchwały: 
33/431/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/77/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2007 r.
Numer posiedzenia: 
33
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:39:19
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 04/24/2007