33/437/07

Numer uchwały: 
33/437/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2007 r.
Numer posiedzenia: 
33
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:40:56
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 04/24/2007