33/438/07

Numer uchwały: 
33/438/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2007 roku oraz zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2007 r. oraz ustalenie regulaminu postępowania konkursowego
Numer posiedzenia: 
33
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:41:07
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 04/24/2007