34/450/07

Numer uchwały: 
34/450/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
Numer posiedzenia: 
34
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:35:00
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/08/2007