34/459/07

Numer uchwały: 
34/459/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Numer posiedzenia: 
34
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:39:25
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/08/2007