34/464/07

Numer uchwały: 
34/464/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr VII/109/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Numer posiedzenia: 
34
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:40:43
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/08/2007