34/466/07

Numer uchwały: 
34/466/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyjęcia protokołów przebiegu spotkań finalizujących konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Numer posiedzenia: 
34
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:41:10
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/08/2007