34/467/07

Numer uchwały: 
34/467/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie zmiany uchwały nr 277/4602/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, edycja 2005
Numer posiedzenia: 
34
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:41:27
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/08/2007