34/469/07

Numer uchwały: 
34/469/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, edycja 2006
Numer posiedzenia: 
34
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:42:09
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/08/2007