34/471/07

Numer uchwały: 
34/471/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie zmiany uchwały nr 280/4664/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna” poddziałania 3.5.2 „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, edycja 2005
Numer posiedzenia: 
34
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:42:40
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/08/2007