34/472/07

Numer uchwały: 
34/472/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu budynku nr 15 o pow. użytkowej 250,27 m2 przy ul. Kościuszki w Jarosławiu
Numer posiedzenia: 
34
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:42:56
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/08/2007