34/473/07

Numer uchwały: 
34/473/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
Numer posiedzenia: 
34
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:43:16
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/08/2007