34/475/07

Numer uchwały: 
34/475/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Numer posiedzenia: 
34
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:43:51
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/08/2007