35/478/07

Numer uchwały: 
35/478/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie przyznania dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu - II etap
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:00:59
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007