35/481/07

Numer uchwały: 
35/481/07
Nazwa uchwały: 
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 programu wojewódzkiego pod nazwą: „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na rok 2007”
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:02:30
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007