35/482/07

Numer uchwały: 
35/482/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie realizacji przez Województwo Podkarpackie projektu „Strategia rozwoju obszarów uzdrowiskowych zlokalizowanych w podregionie krośnieńsko – przemyskim” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Ukraina – Białoruś INTERREG III A
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:02:50
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007