35/483/07

Numer uchwały: 
35/483/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Ulanów
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:03:11
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007