35/487/07

Numer uchwały: 
35/487/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót dodatkowych branży sanitarnej i budowlanej zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie na potrzeby administracyjno – edukacyjne Województwa Podkarpackiego”
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:07:07
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007