35/488/07

Numer uchwały: 
35/488/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym nr 4 przy ul. Towarnickiego w Rzeszowie wraz z udziałami we współwłasności działki oznaczonej numerem 567/26 , Obr 207, objętego KW 112799
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:07:22
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007