35/492/07

Numer uchwały: 
35/492/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie określenia trybu weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej ofert składanych w postępowaniu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:09:48
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007