35/493/07

Numer uchwały: 
35/493/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:10:06
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007