35/499/07

Numer uchwały: 
35/499/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie ufundowania nagród finansowych i rzeczowych Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów regionalnych i ponadregionalnych konkursów i przedsięwzięć o charakterze konkursowym w dziedzinie kultury.
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:11:57
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007