35/502/07

Numer uchwały: 
35/502/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie kultury i sztuki realizowanych w 2007 r.
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:12:44
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007