35/504/07

Numer uchwały: 
35/504/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego gminom Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”.
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:13:17
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007