35/507/07

Numer uchwały: 
35/507/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych, będącego podstawą do sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:14:11
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007