36/508/07

Numer uchwały: 
36/508/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczek długoterminowych Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
Numer posiedzenia: 
36
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:14:37
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
czw., 05/17/2007