36/509/07

Numer uchwały: 
36/509/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Numer posiedzenia: 
36
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:14:54
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
czw., 05/17/2007