36/510/07

Numer uchwały: 
36/510/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/270/04 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń oraz wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Numer posiedzenia: 
36
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:15:09
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
czw., 05/17/2007