35/486/07

Numer uchwały: 
35/486/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy wysokości opłaty za egzamin wstępny.
Numer posiedzenia: 
35
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:06:28
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/15/2007