37/531/07

Numer uchwały: 
37/531/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.
Numer posiedzenia: 
37
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:29:25
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/22/2007