37/533/07

Numer uchwały: 
37/533/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, określenia jej składu, organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji.
Numer posiedzenia: 
37
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:30:32
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/22/2007