37/536/07

Numer uchwały: 
37/536/07
Nazwa uchwały: 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie projektu zmian w Statucie Województwa Podkarpackiego.
Numer posiedzenia: 
37
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:31:26
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data posiedzenia: 
wt., 05/22/2007