Np. 2022/12/08
Np. 2022/12/08

221/5253/13

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:45:56

221/5252/13

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:45:47

221/5251/13

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zbycie samochodu marki Renault Master.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:45:36

221/5250/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:45:26

221/5249/13

w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego oraz zmiany uchwały.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:45:16

221/5248/13

w sprawie wyboru przez Zarząd Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:45:07

221/5247/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:44:59

221/5246/13

w sprawie przyznania stypendium twórczego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:44:50

221/5245/13

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:44:42

221/5244/13

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:44:31

221/5243/13

w sprawie zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:44:22

221/5242/13

w sprawie zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:44:14

221/5241/13

zmieniająca Uchwałę nr 211/4970/13/ Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania „Programu strategicznego rozwoju Bieszczad”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:44:05

221/5240/13

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – powiat sanocki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:43:55

221/5239/13

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego oraz przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu kluczowego pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:43:45

221/5238/13

zmieniająca Uchwałę Nr 86/1926/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:43:37

221/5237/13

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:43:29

221/5236/13

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:43:18

221/5235/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:43:09

221/5234/13

w sprawie skierowania projektu realizowanego przez Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 do ponownej oceny merytorycznej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:43:01

221/5233/13

w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:42:53

221/5232/13

w sprawie realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:42:45

221/5231/13

w sprawie realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:42:37

221/5230/13

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dwustronnej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:42:29

221/5229/13

w sprawie nieodpłatnego przekazania barier energochłonnych na rzecz Gminy Nisko.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 2, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.09 09:42:17

220/5228/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości w Warzycach.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:43:18

220/5227/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:42:41

220/5226/13

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2014 – 2015.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:42:06

220/5225/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:41:36

220/5224/13

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:41:15

220/5223/13

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:40:44

220/5222/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:40:20

220/5221/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:39:53

220/5220/13

w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:39:28

220/5219/13

w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie lub zmianę decyzji.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:39:01

220/5218/13

w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie lub zmianę decyzji.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:38:38

220/5217/13

w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie lub zmianę decyzji.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:38:17

220/5216/13

w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie lub zmianę decyzji.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:37:54

220/5215/13

w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie lub zmianę decyzji.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:37:32

220/5214/13

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Krośnie.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:37:07

220/5213/13

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Wysoczanach.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:36:43

220/5212/13

w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:36:18

220/5211/13

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:35:56

220/5210/13

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:35:33

220/5209/13

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:35:10

220/5208/13

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:34:47

220/5207/13

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:34:16

220/5206/13

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:33:52

220/5205/13

w sprawie zmiany planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2013.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:33:25

220/5204/13

w sprawie zmiany uchwały Nr 210/4932/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2013 r.
Data posiedzenia: 
środa, Marzec 27, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.04.03 14:33:02

Strony