Np. 2022/10/05
Np. 2022/10/05

205/4803/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:38:20

205/4802/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:38:10

205/4801/13

w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:37:56

205/4800/13

w sprawie podziału środków Funduszu Pracy będących w 2013 r. w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego na finansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:37:42

205/4799/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2013 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:37:30

205/4798/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2013 r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:37:08

205/4797/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Strategii i Planowania Przestrzennego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:36:51

205/4796/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:36:27

205/4795/13

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:36:17

205/4794/13

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:35:59

205/4793/13

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii – Powiat Ropczycko Sędziszowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:35:47

205/4792/13

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:35:32

205/4791/13

w sprawie stanu realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:33:29

205/4790/13

w sprawie przyjęcia przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:32:37

205/4789/13

zmieniająca uchwałę Nr 326/6838/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 323/6778/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada 2010 r., w sprawie zmiany uchwały nr 281/5576/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat B – Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:31:21

205/4788/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Wodociąg Gmina Dębica – Południe – etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach” realizowanego w ramach osi 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” działania 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:30:27

205/4787/13

w sprawie decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:29:20

205/4786/13

w sprawie realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:29:11

205/4785/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:26:54

205/4784/13

w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji w ramach IV pakietu kolejowego do Departamentu Kolejowego MTBiGM.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:26:45

205/4783/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Infrastruktury i Transportu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:26:36

205/4782/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:26:27

205/4781/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 22, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.07 10:26:16

204/4780/13

w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych o randze krajowej i międzynarodowej.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 16, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.22 10:26:08

204/4779/13

w sprawie zorganizowania prezentacji Województwa Podkarpackiego dla delegacji z Regionu Kachetia.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 16, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.22 10:25:54

204/4778/13

w sprawie zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas Gali finałowej Konkursu „O Brylantowy Klucz”.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 16, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.22 10:25:37

204/4777/13

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 16, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.22 10:25:13

204/4776/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 16, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.22 10:24:56

204/4775/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 16, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.22 10:24:17

204/4774/13

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 16, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.22 10:23:59

204/4773/13

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 16, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.22 10:23:42

204/4772/13

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 16, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.22 10:23:21

204/4771/13

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 16, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.22 10:22:38

203/4770/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:39:02

203/4769/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:38:52

203/4768/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:38:42

203/4767/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:38:17

203/4766/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:36:49

203/4765/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:36:40

203/4764/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:36:32

203/4763/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:36:22

203/4762/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:36:14

203/4761/13

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:36:02

203/4760/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:35:41

203/4759/13

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na ustanowienie zabezpieczenia na ruchomych aktywach trwałych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:35:31

203/4758/13

w sprawie wyrażenia zgody na zaangażowanie środków własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację projektu systemowego realizowanego w Poddziałaniu 7.1.3.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:35:21

203/4757/13

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:35:11

203/4756/13

w sprawie akceptacji projektu umowy dzierżawy gruntu o pow. 4520 m2 położonego w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:35:00

203/4755/13

w sprawie przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:34:48

203/4754/13

w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej projektów złożonych w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schematu B System oświaty RPO WP na lata 2007-2013 (nabór z 2012 r.).
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:34:14

Strony