Np. 2022/10/05
Np. 2022/10/05

203/4753/13

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projektach złożonych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w konkursie ogłoszonym 20 marca 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:34:05

203/4752/13

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu procedowania w zakresie projektu pn. „Przebudowa obiektu na cele hotelarsko – gastronomiczne wraz z rewitalizacją XVI wiecznego zespołu parkowego – Dwór obronny w Skrzyszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Turystyczne Tadeusz Lech – Polchemia.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:33:53

203/4751/13

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozliczania kosztów administracji i zarządzania projektu „Dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego w Łańcucie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:33:44

203/4750/13

zmieniająca Uchwałę Nr 196/4576/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:33:34

203/4749/13

w sprawie przyjęcia stanowiska.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:33:24

203/4748/13

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:33:13

203/4747/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:33:05

203/4746/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:32:30

203/4745/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:32:17

203/4744/13

w sprawie przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 15, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.18 08:31:55

202/4743/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy zawartej przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z Polską Telefonią Komórkową CENTERTEL w Warszawie.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:12:05

202/4742/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:11:54

202/4741/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łańcut oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łańcut.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:11:45

202/4740/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:11:34

202/4739/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:11:24

202/4738/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictw.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:11:13

202/4737/13

w sprawie utworzenia Komitetu Honorowego Obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:10:59

202/4736/13

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:10:50

202/4735/13

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie dla Gminy Miasto Rzeszów- Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:10:40

202/4734/13

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na ustanowienie zabezpieczenia na ruchomych aktywach trwałych.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:10:31

202/4733/13

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:10:21

202/4732/13

w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:10:12

202/4731/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:10:04

202/4730/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:09:55

202/4729/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:09:40

202/4728/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:09:31

202/4727/13

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013 w województwie podkarpackim.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:09:22

202/4726/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:09:11

202/4725/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:09:00

202/4724/13

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie na rok szkolny 2012/2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:08:51

202/4723/13

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu na rok szkolny 2012/2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:08:42

202/4722/13

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu na rok szkolny 2012/2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:08:27

202/4721/13

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie na rok szkolny 2012/2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:08:08

202/4720/13

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku na rok szkolny 2012/2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:07:59

202/4719/13

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli na rok szkolny 2012/2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:07:45

202/4718/13

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle na rok szkolny 2012/2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:07:37

202/4717/13

w sprawie wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas finału Drużynowych Mistrzostw Świata w Wyścigach Motocyklowych na lodzie.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:07:28

202/4716/13

w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:07:13

202/4715/13

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:07:04

202/4714/13

zmieniająca Uchwałę Nr 118/2679/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:06:56

202/4713/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:06:47

202/4712/13

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w okresie od 30 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:06:37

202/4711/13

w sprawie zmiany uchwały nr 157 / 2877 / 08 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmienionej uchwałą nr 141/3239/12 z dnia 29 maja 2012 r. oraz uchwałą nr 198/4631/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie decyzji o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego wpisanego do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:06:26

202/4710/13

w sprawie wydłużenia terminu oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013 (nabór z 2012 r.).
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:06:18

202/4709/13

w sprawie przyjęcia wstępnego zarysu regionalnego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:06:09

202/4708/13

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie Gminy Trzebownisko, wpisanego do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:06:00

202/4707/13

w sprawie przyjęcia listy przedsięwzięć wybranych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach V osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat A – Szkoły wyższe RPO WP.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:05:48

202/4706/13

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:05:39

202/4705/13

w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Medycznej Szkole Policealnej w Mielcu.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 9, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.16 13:05:29

201/4704/12

w sprawie zasad wykonywania budżetu Województwa Podkarpackiego oraz dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.04 11:20:14

Strony