Np. 2022/10/04
Np. 2022/10/04

201/4703/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r. oraz zmiany uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2012 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.04 11:19:58

201/4702/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.04 11:19:38

201/4701/12

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.04 11:19:18

201/4700/12

w sprawie organizacji cyklu imprez promujących turystykę zimową w województwie podkarpackim.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.04 11:19:00

201/4699/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Turystyki w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.04 11:18:36

201/4698/12

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.04 11:18:18

201/4697/12

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu procedowania w zakresie projektu pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwie P.P.H.U. BEPEMA w Cieszanowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przez P.P.H.U „BEPEMA” Edward Sadowy.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.04 11:18:03

201/4696/12

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.04 11:17:46

200/4695/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego członków Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:25:36

200/4694/12

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:25:28

200/4693/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:25:19

200/4692/12

w sprawie projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:24:51

200/4691/12

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2012 r.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:24:41

200/4690/12

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr XXVIII/528/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:24:29

200/4689/12

w sprawie powołania dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:24:15

200/4688/12

w sprawie powołania dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:24:05

200/4687/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:23:53

200/4686/12

w sprawie wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne zbycie Województwu Podkarpackiemu akcji spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:23:45

200/4685/12

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:23:36

200/4684/12

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:23:25

200/4683/12

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:23:16

200/4682/12

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:23:07

200/4681/12

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:22:49

200/4680/12

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:22:39

200/4679/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/1713/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmiany umowy udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:22:30

200/4678/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/542/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:22:21

200/4677/12

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:22:13

200/4676/12

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:22:04

200/4675/12

w sprawie wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:21:54

200/4674/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:21:44

200/4673/12

w sprawie zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:21:32

200/4672/12

w sprawie przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:21:23

200/4671/12

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:21:13

200/4670/12

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:21:03

200/4669/12

zmieniająca Uchwałę Nr 86/1926/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:20:54

200/4668/12

w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:20:21

200/4667/12

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
czwartek, Grudzień 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.03 14:20:03

198/4651/12

zmieniająca uchwałę nr 94/2158/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011r., zmienioną Uchwałą Nr 189/4396/12 z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:44:32

198/4643/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:43:01

199/4666/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 21, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:47:33

198/4665/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zmienionej Uchwałą Nr XXVI/478/12 z dnia 29 października 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:46:54

198/4664/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:46:44

198/4663/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:46:34

198/4662/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wystąpienia Województwa Podkarpackiego ze Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” – Polska.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:46:22

198/4661/12

w sprawie wniesienia odwołania od uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:46:12

198/4660/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:46:03

198/4659/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:45:53

198/4658/12

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:45:44

198/4657/12

w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:45:34

198/4656/12

w sprawie zmiany uchwały Nr 194/4532/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:45:24

Strony