Np. 2022/08/19
Np. 2022/08/19

198/4655/12

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:45:16

198/4654/12

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:45:05

198/4653/12

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:44:56

198/4652/12

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:44:43

198/4650/12

zmieniająca uchwałę nr 94/2164/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011r., zmienioną Uchwałą Nr 189/4398/12 z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:44:15

198/4649/12

zmieniająca Uchwałę nr 94/2159/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011r., zmienioną Uchwałą Nr 137/3158/12 z dnia 14 maja 2012r., zmienioną Uchwałą Nr 163/3883/12 z dnia 28 sierpnia 2012r. oraz Uchwałą Nr 189/4392/12 z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:44:05

198/4648/12

zmieniająca uchwałę nr 94/2162/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr 189/4391/12 z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:43:54

198/4647/12

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie na nabycie prawa użytkowania wieczystego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:43:45

198/4646/12

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zgłobniu z uwzględnieniem bonifikaty.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:43:37

198/4645/12

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” Spółka Akcyjna w likwidacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:43:28

198/4644/12

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:43:17

198/4642/12

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tarnobrzega na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:41:54

198/4641/12

w sprawie przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:41:43

198/4640/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:41:33

198/4639/12

w sprawie przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:41:10

198/4638/12

w sprawie przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:40:59

198/4637/12

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2012 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:40:50

198/4636/12

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:40:39

198/4635/12

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Mielcu a Starostwem Powiatowym w Mielcu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:40:29

198/4634/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Strategii i Planowania Przestrzennego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:40:19

198/4633/12

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:40:08

198/4632/12

zmieniająca uchwałę nr 45/873/11 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:39:57

198/4631/12

w sprawie zmiany uchwały nr 157 / 2877 / 08 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmienionej uchwałą nr 141/3239/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie decyzji o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego wpisanego do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:39:48

198/4630/12

w sprawie zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:39:38

198/4629/12

w sprawie zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:39:27

198/4628/12

w sprawie zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:39:16

198/4627/12

w sprawie zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:39:06

198/4626/12

w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:38:57

198/4625/12

w sprawie zmiany uchwały Nr 196 / 4569 / 12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie warunków zawarcia umowy i podjęcia decyzji o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat E Infrastruktura kolejowa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:38:47

198/4624/12

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu finansowania projektu pn. „Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli - jednej z największych i najstarszych Spółdzielni województwa podkarpackiego” – nr RPPK.07.01.00-18-026/10 realizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stalowej Woli w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:38:38

198/4623/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:38:28

198/4622/12

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie ponownej oceny formalnej projektu kluczowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:38:19

198/4621/12

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:38:08

198/4620/12

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:37:56

198/4619/12

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacyjnej z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:37:46

198/4618/12

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasta Dębica.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:37:35

198/4617/12

w sprawie przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:37:25

198/4616/12

w sprawie przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:37:15

198/4615/12

w sprawie przyjęcia Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:37:03

198/4614/12

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Przeworsk.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:36:53

198/4613/12

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rokietnica.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:36:43

198/4612/12

zmieniająca Uchwałę Nr 122/2796/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 marca 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:36:32

198/4611/12

w sprawie potwierdzenia zlecenia wymiany szyby czołowej w autobusie szynowym SA 135-013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:36:24

198/4610/12

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:36:15

198/4609/12

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 18, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.01.02 09:36:05

197/4608/12

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 14, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:15:20

197/4607/12

w sprawie przyznania dotacji celowej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 14, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:15:12

196/4606/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXI/348/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Harasiuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:14:49

196/4605/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:14:31

196/4604/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:14:10

Strony