Np. 2022/07/06
Np. 2022/07/06

196/4603/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:13:59

196/4602/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:13:42

196/4601/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:13:34

196/4600/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Fryderyka Chopina.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:12:51

196/4599/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:12:42

196/4598/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:12:33

196/4597/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę NR XXII/383/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Powiatowi Brzozowskiemu i Rzeszowskiemu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:12:20

196/4596/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku uchylającej Uchwałę Nr XLIX/921/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary z drogą krajową Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:12:12

196/4595/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:11:59

196/4594/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:11:49

196/4593/12

w sprawie zmiany uchwały Nr 189/4404/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:11:38

196/4592/12

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany wierzyciela.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:11:30

196/4591/12

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia o pow. 28,40 m2 w budynku technicznym położonym w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:11:20

196/4590/12

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:11:12

196/4589/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:10:36

196/4588/12

w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Podkarpackim, dotyczącej przekazywania środków z budżetu państwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:10:23

196/4587/12

w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:10:14

196/4586/12

w sprawie dodruku IV wydania „Leksykonu Podkarpackich Smaków”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:10:06

196/4585/12

w sprawie wykonania prezentacji potraw wigilijno – bożonarodzeniowych charakterystycznych dla regionu podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:09:35

196/4584/12

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013 w województwie podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:09:25

196/4583/12

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:09:16

196/4582/12

w sprawie wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:09:06

196/4581/12

w sprawie przekazania Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:08:58

196/4580/12

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2012 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:08:49

196/4579/12

w sprawie przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:08:38

196/4578/12

w sprawie przedstawienia korekty informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 r. planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:08:30

196/4577/12

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:08:22

196/4576/12

w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:08:11

196/4575/12

w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:08:02

196/4574/12

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Łańcucki Gminie Rakszawa części infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „E-usługi w placówkach edukacyjnych Powiatu Łańcuckiego” – nr RPPK.03.01.00-18-028/10 zrealizowanego przez Powiat Łańcucki w ramach osi III Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007 – 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:07:54

196/4573/12

w sprawie skierowania projektu zrealizowanego przez Miejską Komunikację Samochodową Spółka z o.o. w Mielcu w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 do ponownej oceny merytorycznej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:07:45

196/4572/12

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę oraz na rozszerzenie zakresu projektu pn. „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007 - 2013” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:07:34

196/4571/12

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego w projekcie nr RPPK.05.01.00-18-016/09 pn. „Budowa Instytutu Teologiczno - Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie”, realizowanym przez Instytut Teologiczno - Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:07:26

196/4570/12

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu pn. „Rewitalizacja Przestrzeni Mieszkalnej i Społecznej Miasta Leska” - RPPK.07.01.00-18-082/10 realizowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową Plac Konstytucji 3 Maja 6 w Lesku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:07:18

196/4569/12

w sprawie warunków zawarcia umowy i podjęcia decyzji o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – osi priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schematu E Infrastruktura kolejowa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:07:03

196/4568/12

w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat E – Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:06:54

196/4567/12

w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna działania 5.3 Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:06:43

196/4566/12

w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Odbudowa Mostu na ul. 3-go Maja w Ropczycach” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:06:33

196/4565/12

w sprawie przyjęcia informacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:06:22

196/4564/12

w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:06:13

196/4563/12

w sprawie zawarcia aneksu do umowy.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:05:52

196/4562/12

w sprawie zawarcia aneksu do umowy.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:05:42

196/4561/12

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dwustronnej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:04:42

196/4560/12

w sprawie wyrażenia zgody na zakończenie realizowanej inwestycji „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego odcinek Prusie – granica województwa w km 74+119 – 76+297”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:04:29

196/4559/12

w sprawie zmiany zakresu zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – gr. państwa w sezonie zimowym 2012/2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:04:19

196/4558/12

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 11, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.28 13:04:00

195/4557/12

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 7, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.27 13:49:54

195/4556/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 7, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.27 13:49:32

195/4555/12

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 7, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.27 13:49:14

195/4554/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 7, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.27 13:48:54

Strony